دیوار شوی – 500 بار – 2 نازله

شناسه محصول: Z0000009

لینک های دانلود

Download Links

جـــزیـیات فـــنی

Technical Details

ویژگی ها

توضیحات

wall cleaner twister 5 100 vp 500 bar, 80 °C, 2/1 nozzle size 055, 2×016 style 16, vp=1×025 style 22

کاربردهای صنعتی

کاربردهای هیدرولیک

برنامه های کاربردی