همواره تلاش شرکت منیب در این بوده که فناوری ها و راهکارهای نوین و اقتصادی را به صنایع مختلف کشور معرفی نماید و در این راستا تمرکز بر این امر بوده که چه محصولی یا چه خدمتی می توانید ارزش آفرینی بیشتری برای مخاطبین خود ایجاد کند و آنکه چه محصولی یا خدمتی صرفاً ارزان تر یا حاشیه سود بالاتری دارد.

امروز مفتخریم که در کارنامه خود می توانیم از صنایع بسیار گسترده ای نام ببریم و به آثار مثبتی که در تک تک آنها ایجاد کردیم اشاره کنیم.