واترجت CW06E1

واترجت آب سرد 200 بار Monib

  • پمپ برتولینی ایتالیا
  • ماکزیمم فشار دستگاه: 200 بار
  • ماکزیمم دبی دستگاه: 15 لیتر بر دقیقه
  • توان الکتروموتور: 7.5 کیلو وات
واترجت CW13E1

واترجت آب سرد 300 بار Monib

  • پمپ برتولینی ایتالیا
  • ماکزیمم فشار دستگاه: 300 بار
  • ماکزیمم دبی دستگاه: 21 لیتر بر دقیقه
  • توان الکتروموتور: 15 کیلو وات