تفنگی دامپ تا 2800 بار واترجت

لینک های دانلود

Download Links

جـــزیـیات فـــنی

Technical Details

USFG Dump Style Foot Control

WEIGHT CONNECTION MAX. FLOW MAX. PRESSURE Model
13,5 kg 1" NPT 475 lpm 800 bar 77700011
13,5 kg 1/2" NPT 130 lpm 1000 bar 3102210001
13,5 kg 9/16" MP 95 lpm 1400 bar 3102220001
13,5 kg 9/16" HP 50 lpm 2800 bar 77700314

ویژگی ها

توضیحات

Tuf-Gun Dump Style High Pressure Gun

کاربردهای صنعتی

کاربردهای هیدرولیک

برنامه های کاربردی