زمین شوی – 3000 بار – 20 نازله برای سالن رنگ

شناسه محصول: Z0000866

لینک های دانلود

Download Links

جـــزیـیات فـــنی

Technical Details

ویژگی ها

توضیحات

scater 30 380 v paintshop 3000 bar, a-drive, 70°C, 40 l/min, 16/4, + -10°, nozzle 2500

کاربردهای صنعتی

کاربردهای هیدرولیک

برنامه های کاربردی