زمین شوی – 3000 بار – 20 نازله

شناسه محصول: Z0001747

لینک های دانلود

Download Links

جـــزیـیات فـــنی

Technical Details

ویژگی ها

توضیحات

scater 30 380 v 3000 bar, 70°C, 40 l/min, 20/10, nozzle 2500 bar, 24 l / min, soft,

کاربردهای صنعتی

کاربردهای هیدرولیک

برنامه های کاربردی