زمین شوی – 500 بار – 12 نازله

شناسه محصول: Z0001751

لینک های دانلود

Download Links

جـــزیـیات فـــنی

Technical Details

ویژگی ها

توضیحات

scater 5 260 v 500 bar, 98 °C, 30 l/min, 12/6, nozzle 300 bar, 24 l/min, soft, style 9, angle 18°

کاربردهای صنعتی

کاربردهای هیدرولیک

برنامه های کاربردی