شیلنگ فشار قوی DN10

امکانات مختصر

لینک های دانلود

Download Links

جـــزیـیات فـــنی

Technical Details

Dn10

وزن اضافه جنس طول کانکش طرف b کانکشن طرف a فشار تخریب (BP) فشار کاری (WP) قطر خارجی (OD) قطر داخلی (ID) قطر نامی(DN) برند شناسه کالا
0.502 - Thermoplastic 20 M24 (f) M24 (f) 2750 1100 18.2 10 10 TransferOil 2034
0.687 - Thermoplastic 20 M24 (f) M24 (f) 3500 1400 18.8 9.9 10 TransferOil 2044
0.9 - Thermoplastic 20 M24 (f) M24 (f) 3000 1200 21.4 10 10 Falch E1010025
0.69 - Thermoplastic 20 M24 (f) M24 (f) 3750 1500 18.4 9.9 10 Falch E1010155
1.73 pl Thermoplastic 20 M24 (f) 9/16" UNF LH (m) 7500 3000 24 9.8 10 Falch E1010154
1.73 pl Thermoplastic 20 Quicklock (f) Quicklock (f) 7500 3000 24 9.8 10 Falch Z0000956
- - Rubber 20 M24 (f) M24 (f) 3000 1200 - - 10 Falch E1010025

ویژگی ها

تست ویژگی

توضیحات

توضیحات تستی

کاربردهای صنعتی

تست کاربرد صنعتی

کاربردهای هیدرولیک

تست کاربرد هیدرولیک

برنامه های کاربردی

امکانات تستی