فلکسیبل لنس DN4

امکانات مختصر

لینک های دانلود

Download Links

جـــزیـیات فـــنی

Technical Details

Dn4

وزن جنس طول کانکش طرف b کانکشن طرف a فشار تخریب (BP) فشار کاری (WP) قطر خارجی (OD) قطر داخلی (ID) قطر نامی(DN) برند شناسه کالا
0.105 Thermoplastic 8, 12, 15 M7 (m) M24 (f) 3000 1200 8.2 4.1 4 TransferOil 2020
0.109 Thermoplastic 8, 12, 15 M7 (m) M24 (f) 3500 1400 8 3.9 4 TransferOil 2120
0.332 Thermoplastic 7, 15, 25 3/8" UNF LH (m) 3/8" UNF LH (m) 7000 2800 11.8 4 4 TransferOil 2060
- Thermoplastic 7, 15, 25 M7 (m) M24 (f) 3750 1500 7.9 4 4 Falch Z0000769
- Thermoplastic 10, 15, 20 3/8" UNF LH (m) 3/8" UNF LH (m) 7500 3000 9.9 4 4 Falch Z0000774

ویژگی ها

تست ویژگی

توضیحات

توضیحات تستی

کاربردهای صنعتی

تست کاربرد صنعتی

کاربردهای هیدرولیک

تست کاربرد هیدرولیک

برنامه های کاربردی

امکانات تستی