فلکسیبل لنس DN6

امکانات مختصر

لینک های دانلود

Download Links

جـــزیـیات فـــنی

Technical Details

Dn6

وزن جنس طول کانکش طرف b کانکشن طرف a فشار تخریب (BP) فشار کاری (WP) قطر خارجی (OD) قطر داخلی (D) قطر نامی(DN) برند شناسه کالا
0.207 Thermoplastic 8, 12, 15 9/16" UNF LH (m) M24 (f) 2600 1040 11.5 6.4 6 TransferOil 2022
0.243 Thermoplastic 8, 12, 15 9/16" UNF LH (m) M24 (f) 3200 1280 13.2 6.2 6 TransferOil 2032
0.407 Thermoplastic 8, 12, 15 3/8" UNF LH (m) 3/8" UNF LH (m) 4100 1640 13.3 6.3 6 TransferOil 2042
0.763 Thermoplastic 8, 12, 15 9/16" UNF LH (m) 9/16" UNF LH (m) 7000 2800 16.5 6.3 6 TransferOil 2162
- Thermoplastic 10, 20, 30 1/4" (m) M24 (f) 2500 1000 11.5 6.3 6 Falch Z0000131
Thermoplastic 25 M7 (m) M24 (f) 2500 1000 11.5 6.3 6 Falch Z0000259
Thermoplastic 10, 15, 20 1/4" (m) M24 (f) 3750 1500 12.6 6.3 6 Falch Z0000884
Thermoplastic 10, 15, 20 3/8" UNF LH (m) 3/8" UNF LH (m) 7500 3000 18.6 5.8 6 Falch Z0000890

ویژگی ها

تست ویژگی

توضیحات

توضیحات تستی

کاربردهای صنعتی

تست کاربرد صنعتی

کاربردهای هیدرولیک

تست کاربرد هیدرولیک

برنامه های کاربردی

امکانات تستی