محافظ دست TST

مشخصات کلی:

از کل ناحیه دور ساعد و پشت دست محافظت می کند.
به راحتی روی آن قرار می گیرد و با بند شست در جای خود ثابت می شود.
تنظیم آسان برای بازوها و لباس های مختلف.
طرح های خاص راست و چپ. به صورت جفت فروخته می شود.
بخشی از کیت آلفا و سیگما.
مقررات CE (EU) 2016/425

.

مشخصات فنی

برند لباس

تی اس تی

لوازم جانبی پیشنهادی

توضیحات محصول