نازل چرخشی برای شستشوی زوایا 3000 بار – دنده 9/16 اینچ چپ گرد

شناسه محصول: Z0000883

لینک های دانلود

Download Links

جـــزیـیات فـــنی

Technical Details

E0800155 / style 9

اندازه شناسه کالا
plug E0800331
میلی‌متر 0008/0.20 E0800155
میلی‌متر 0012/0.25 E0800156
میلی‌متر 0018/0.30 E0800149
میلی‌متر 0025/0.35 E0800129
میلی‌متر 0032/0.40 E0800130
میلی‌متر 0040/0.45 E0800131
میلی‌متر 0051/0.50 E0800132
میلی‌متر 0061/0.55 E0800133
میلی‌متر 0072/0.60 E0800134
میلی‌متر 0086/0.65 E0800135
میلی‌متر 0099/0.70 E0800136
میلی‌متر 011/0.75 E0800137
میلی‌متر 013/0.80 E0800138
میلی‌متر 015/0.85 E0800150
میلی‌متر 017/0.90 E0800151
میلی‌متر 019/0.95 E0800152
میلی‌متر 021/1.00 E0800160
میلی‌متر 024/1.05 E0800157
میلی‌متر 026/1.10 E0800158
میلی‌متر 028/1.15 E0800193
میلی‌متر 031/1.20 E0800159
میلی‌متر 033/1.25 E0800395
میلی‌متر 036/1.30 E0800416
میلی‌متر 039/1.35 E0800540
میلی‌متر 042/1.40 E0800417
میلی‌متر 045/1.45 E0800541
میلی‌متر 048/1.50 E0800418
میلی‌متر 051/1.55 E0800542
میلی‌متر 055/1.60 E0800440
میلی‌متر 058/1.65 E0800543
میلی‌متر 062/1.70 E0800441
میلی‌متر 121/2.30 E0800493

ویژگی ها

توضیحات

rotor nozzle pointspeed corner 30, 10/5, 3000 bar, 70 °C 9/16″unf-lh inner thread, 125kW

کاربردهای صنعتی

کاربردهای هیدرولیک

برنامه های کاربردی