فلکسیبل لنس DN5

امکانات مختصر

لینک های دانلود

Download Links

جـــزیـیات فـــنی

Technical Details

Dn5

وزن جنس طول کانکش طرف b کانکشن طرف a فشار تخریب (BP) فشار کاری (WP) قطر خارجی (OD) قطر داخلی (ID) قطر نامی(DN) برند شناسه کالا
0.152 Thermoplastic 8, 12, 15 M7 (m) M24 (f) 2600 1040 9.9 5.2 5 TransferOil 2021
0.14 Thermoplastic 8, 12, 15 M7 (m) M24 (f) 3500 1400 9.3 4.8 5 TransferOil 2121
0.279 Thermoplastic 8, 12, 15 3/8" UNF LH (m) 3/8" UNF LH (m) 4500 1800 11.8 5.1 5 TransferOil 2041
0.45 Thermoplastic 8, 12, 15 3/8" UNF LH (m) 3/8" UNF LH (m) 7000 2800 13.2 4.8 5 TransferOil 2161
- Thermoplastic 10, 15, 20 M7 (m) M24 (f) 2500 1000 9.5 4.8 5 Falch Z0000878
Thermoplastic 10, 15, 20 1/4" (m) M24 (f) 4500 1800 11.2 5 5 Falch Z0000881
Thermoplastic 10, 15, 20 3/8" UNF LH (m) 3/8" UNF LH (m) 7500 3000 13.3 4.8 5 Falch Z0000888

ویژگی ها

تست ویژگی

توضیحات

توضیحات تستی

کاربردهای صنعتی

تست کاربرد صنعتی

کاربردهای هیدرولیک

تست کاربرد هیدرولیک

برنامه های کاربردی

امکانات تستی